128. European health data space (EHDS) – vårdens Netflix?

128. European health data space (EHDS) – vårdens Netflix?

Uber, Netflix och Iphone har alla revolutionerat hela branscher. Vård och omsorg väntar fortfarande på den revolutionen. Nu kommer EHDS som öppnar upp för delandet av hälsodata, inom och mellan länder. Data som finns men som idag inte kan användas vare sig till forskning eller innovationer. Då uppstår frågan. Hur ska systemen designas så de är kompatibla med varandra för att maximera nyttan? Många är inlåsta i gamla system som behöver kasseras. Nu måste vården och leverantörerna tillsammans säkerställa att vi får en modern systemmiljö.

Michel Silvestri, enhetschef E-hälsomyndigheten, Patrik Sundström, tf. vd Inera AB, Daniel Forslund, utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science Vårdföretagarna, och Peter Kjäll, näringspolitisk expert TechSverige.
Moderator: Linda Berglund, redaktör Altinget Vård och Hälsa.