103. Vad betyder EU:s nya direktiv för hållbarhetsredovisning för kommunala bolag?

103. Vad betyder EU:s nya direktiv för hållbarhetsredovisning för kommunala bolag?

EU:s direktiv Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) samt andra regelverk som disclosureförordningen och EU-taxonomin kommer framöver att beröra kommunsektorn på olika vis. Vad omfattar de nya regelverken? Vad krävs för att ett bolag ska rapportera enligt CSRD och vilka kompetenser och arbetssätt behöver bolagen eller kommuner/regioner som ägare utveckla? Hur ser revisorerna som ska granska årsredovisningen på sitt nya uppdrag?

Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor och expert på hållbarhetsredovisning, Björn Bergstrand, hållbarhetschef Kommuninvest, Magnus Ulaner, klimat- och hållbarhetsexpert Sveriges Allmännytta och Peter Öste, verksamhetscontroller Göteborgs stadshus AB.
Moderator: Anna Eklöf, handläggare SKR.