67. Felutbetalningar och välfärdsbrott – vad vet vi och vad gör vi åt det?

67. Felutbetalningar och välfärdsbrott – vad vet vi och vad gör vi åt det?

År 2021 var de felaktiga utbetalningarna från staten omkring 14,6 miljarder kronor. Endast en liten del upptäcks och krävs tillbaka. ESV har regeringens uppdrag att samordna arbetet mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Tillsammans med Ekobrottsmyndigheten och SKR ger vi en aktuell bild av de felaktiga utbetalningarna och ekonomisk brottslighet inom välfärdssystemen och diskuterar vad vi kan göra för att förebygga, upptäcka och förhindra dem. Vi får också exempel från VGR:s arbete mot oseriösa vårdaktörer.

Christina Kiernan, samordnare välfärdsbrottslighet SKR, Sara Persson, brottsförebyggande specialist Ekobrottsmyndigheten och Akuliina Salander, regionjurist Västra Götalandsregionen.
Moderator: Johanna Mattsson, utredare ESV.
Seminariearrangör: ESV, SKR och Ekobrottsmyndigheten.