67. Felutbetalningar och välfärdsbrott – vad vet vi och vad gör vi åt det?

67. Felutbetalningar och välfärdsbrott – vad vet vi och vad gör vi åt det?

År 2021 var de felaktiga utbetalningarna från staten omkring 14,6 miljarder kronor. Endast en liten del upptäcks och krävs tillbaka. Ekonomistyrningsverket har regeringens uppdrag att samordna arbetet mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Tillsammans med Ekobrottsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner ger vi en aktuell bild av de felaktiga utbetalningarna och ekonomisk brottlighet inom välfärdssystemen och diskuterar vad vi kan göra för att förebygga, upptäcka och förhindra dem. Vi får också exempel från Västra Götalandsregionens arbete mot oseriösa vårdaktörer. 

Christina Kiernan, samordnare välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan och våldsbejakande extremism vid SKR, Sara Persson, brottsförebyggande specialist vid Ekobrottsmyndigheten och Akuliina Salander, regionjurist vid Västra Götalandsregionen.
Moderator: Johanna Mattsson, utredare vid Ekonomistyrningsverket.
Seminariearrangör: ESV, SKR och Ekobrottsmyndigheten.