AI i samhällsbyggnadsprocessen

22 nov 2023
16:45 - 17:15
Öppet Forum

AI i samhällsbyggnadsprocessen

Användning av  AI inom samhällsbyggnadssektorn kommer att möjliggöra att fastighetsägare snabbare och mer tillgängligt kunna planera och bygga sina fastigheter samtidigt som kommunens digitalisering påskyndas och skapar utrymme för att kunna utveckla städerna på ett bättre sätt. Lyssna till Jonas Andreasson Stadsingenjör i Lunds kommun om deras vision och Peter Hedberg från Google hur de arbetar i dag för att lösa dessa utmaningar

Peter Hedberg, Google Cloud och Jonas Andreasson, Lunds kommun.
Seminariearrangör: Google Cloud