52. Hantera kundmissnöje på ett effektivt sätt

22 nov 2023
08:30 - 09:15
G2

52. Hantera kundmissnöje på ett effektivt sätt

Kundmissnöje kan få allvarliga negativa konsekvenser för medborgarnas tillfredsställelse. Hur kan offentliga tjänsteleverantörer effektivt upptäcka och hantera missnöjda kundsituationer samt återställa medborgarnas förtroende? Genom att se på klagomålshantering som en resa snarare än en enskild händelse presenteras en modell med tre faser där varje fas kräver olika sätt att interagera med kunden. Lär dig utforma effektiva strategier och hur man främjar en kultur som gör att man lär av kundmissnöje och klagomål.

Arne De Keyser, professor EHDEC Business School, Frankrike.
Moderator: Bo Edvardsson, professor CTF, Karlstads universitet.
Seminariespråk: Engelska.