24. Hot mot det öppna samhället

24. Hot mot det öppna samhället

Att politiker, tjänstemän och andra offentliga personer får ta emot hot och utstå hat är något vi känner till sedan länge. Det är inget som kommer försvinna men man kan ju inte bara acceptera att så är det att vara en offentlig person. Så vad gör man då? Hur hanterar man det rent personligen och vad kan man förvänta sig för stöd från den egna organisationen och myndigheter? I slutändan är det trots allt ett hot mot demokratin genom att det påverkar möjligheten att utföra sitt uppdrag på rätt sätt.

Annie Lööf, f.d. partiledare Centerpartiet, Antje Jackelén, ärkebiskop emerita, Carin Götblad, polismästare NOA och Britta Lejon, ordförande Fackförbundet ST.
Moderator: Per Svensson, journalist Dagens Nyheter.