62. Hur får vi pengarna att räcka – och samtidigt klara välfärdsuppdraget?

62. Hur får vi pengarna att räcka – och samtidigt klara välfärdsuppdraget?

Kommuner och regioner har stora utmaningar med att få pengarna att räcka till på både kort och lång sikt. Samtidigt ökar behovet av välfärd och invånarnas förväntningar på den offentliga servicen. Det här seminariet fokuserar på hur vi kan klara både budgeten och välfärdsuppdraget. Vi resonerar om vad som krävs av ledningen och får ta del av konkreta lösningar som både effektiviserat och förbättrat välfärden.

Mikael Gidlöf, förvaltningschef Kramfors kommun, Marcus Matteby, CIO Sundsvalls kommun och Lisa Olsson, innovationschef Helsingborgs stad.
Moderator: Ola Odebäck,chef ekonomi och styrning SKR.