82. Hur kan vi tillsammans accelerera AI-användning och stärka den svenska digitaliseringsagendan?

82. Hur kan vi tillsammans accelerera AI-användning och stärka den svenska digitaliseringsagendan?

Målet för digitala decenniet 2030 är 75 procent användning av Molnet och AI. Molntjänster kan snabba upp AI-användningen med både färdiga AI-lösningar och byggstenar för egen AI-utveckling. Därför behöver vi accelerera AI-användningen genom att dra full nytta av molntjänster för att stärka den svenska digitaliseringsagendan och nå det målet. Vad behöver då offentlig sektor göra inom de olika verksamheterna för att möta de utmaningar som finns i dag? I seminariet diskuteras frågor som ledningen behöver ta ställning till i samband med implementation av AI.

Irene Ek, Nordic Manager of Government Affairs & Public Policy Google Cloud, Daniel Forslund, utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation och Life Science Vårdföretagarna, Frida Rössel, Head of Sales Public Sector Nordics & CEE, Google For Education och Rebecka Lönnroth, Strategic Initiative Developer AI Sweden.
Seminariearrangör: Google Cloud.