41. Hur man genomför storskalig beteendeförändring

21 nov 2023
16:30 - 17:30
A5

41. Hur man genomför storskalig beteendeförändring

En utmaning många organisationer står inför är att få människor att förändra sina beteenden. Beteendeförändring är ibland beskrivet som det sista steget i lyckat innovationsarbete. För att ta till sig av nya digitala och tekniska lösningar måste människor förändra sina beteenden. Detsamma är också fallet för en hållbar välfärd. Människor (vare sig vi kallar dem kunder, patienter, invånare eller medborgare) måste ändra traditioner och vanor och acceptera helt nya sätt att nå för dem viktiga mål för framtida värdeskapande. Hur lyckas man med detta?

Per Kristensson, professor i psykologi Karlstads universitet.
Moderator: Bo Edvardsson, professor CTF, Karlstads universitet.
Seminariespråk: Engelska.