56. Infrastruktur i samhällets tjänst

22 nov 2023
10:00 - 10:45
G1

56. Infrastruktur i samhällets tjänst

Infrastruktur i samhällets tjänst är en viktig grundpelare för modern samhällsutveckling. Detta omfattande nätverk av fysiska och digitala system möjliggör kommunikation, transport, energiförsörjning och mer. Vägar, järnvägar och flygplatser gör rörlighet och handel möjlig, medan elnät och vattenförsörjning ger grundläggande resurser. Digital infrastruktur möjliggör global kommunikation och informationstillgång. En välfungerande infrastruktur – i samhällets tjänst – främjar ekonomisk tillväxt, social integration och katastrofberedskap. Med teknologiska framsteg måste vi balansera innovation med upprätthållandet av befintliga system för att säkerställa en hållbar och inkluderande framtid.

Magnus Leonhardt, Head of Strategy & Innovation Telia Sverige.
Seminariearrangör: Telia.