38. Innovationsdagen – så organiserar ni ert innovationsarbete

38. Innovationsdagen – så organiserar ni ert innovationsarbete

Innovationsplattformarna avslutar denna dag med en panel av praktiker och forskare. Innovationsarbete i politiskt styrda organisationer är fullt av fallgropar men innebär också stora möjligheter när det fungerar. Hur organiseras och dirigeras det gemensamma innovationsarbetet i den här typen av komplexa innovationsekosystem? Sex städer har prövat organisera sitt kollektiva innovationsarbete på olika sätt. Vilka generella lärdomar har kommunerna gjort och vilka fallgropar bör man undvika när gränsöverskridande innovationsarbete skall organiseras?

Carola Samuelsson, projektledare Borås Stad, Peter Kirsch, senior projektledare Future by Lund, Lars Ekberg, planeringsledare Göteborgs Stad, Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef Stockholm stad, Ellen Grahn, utvecklingsstrateg Umeå kommun, Rebecka Janols, innovationsledare Umeå kommun, Niklas Sirén, avdelningschef Kiruna Sustainability Center, Magnus Johansson, seniorforskare RISE, Christian Jensen, forskare Göteborgs universitet, Emily Wise, forskare Lunds universitet, Heiti Ernits, forskare RISE, Erica Eneqvist, forskare och projektledare Stockholms Stad och Chelsey Jo Huisman, forskare Uppsala universitet. ​

Moderator: Pernilla Glaser, konsult.