54. Kommuners och regioners roll för det civila försvaret

22 nov 2023
08:30 - 09:15

54. Kommuners och regioners roll för det civila försvaret

Civilt försvar och beredskap diskuteras intensivt på både lokal, regional och nationell nivå. Trots att vi inte har alla svar på hur detta ska organiseras och struktureras har många kommuner ändå valt att planera och satsa på sin lokala beredskap.

Företrädare från kommun och region samt Ann-Sofie Eriksson, SKR.