Lär om hur SIQ Managementmodell ger ökad effekt i offentlig sektor

21 nov 2023
10:00 - 10:30
Öppet Forum

Lär om hur SIQ Managementmodell ger ökad effekt i offentlig sektor

SIQ Managementmodell är en forskningsbaserad ledningsmodell som bygger på mer än 30 års beprövad erfarenhet och leder till bättre resultat.
Men var och hur ska man börja? Hur får man stöd i sin utvecklingsresa? Vilka är de första små stegen mot hållbar framgång? Genom verkliga exempel från verksamheter runtom i Sverige besvarar vi dessa frågor.

Anders Fundin Forskningsledare SIQ och Katarina Barter, Medlems – och nätverksansvarig SIQ
Seminariearrangör: SIQ