11. Ledarskap med kvalitetsfokus i hälso- och sjukvården

21 nov 2023
11:00 - 12:00
A7

11. Ledarskap med kvalitetsfokus i hälso- och sjukvården

Ledarskap med kvalitetsfokus inom hälso- och sjukvården handlar om att utveckla och främja en kultur av kontinuerlig förbättring och högkvalitativ vård. Det innebär att ledare inom hälso- och sjukvården arbetar för att säkerställa att vårdprocesser och resultat uppfyller höga standarder och att patienternas behov och förväntningar möts på bästa möjliga sätt. Vilka är de aktuella utmaningar och möjligheter inom hälso- och sjukvården som kan tacklas med ett ledarskap där fokus ligger på kvalitet?

Pedro Delgado, Vice President IHI.
Moderator: Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.
Seminariespråk: Engelska.