47. Ledarskapsinsikter från en karriär inom den amerikanska armén

22 nov 2023
08:30 - 09:15
A3-4

47. Ledarskapsinsikter från en karriär inom den amerikanska armén

Den pensionerade generallöjtnanten William Troy beskriver åtta viktiga lärdomar och insikter han lärt sig från sina 38 år i USA:s armé. Ledarskapsteorier är utan tvekan värdefulla men det är ännu viktigare att fokusera mer på det praktiska inom ledarskapet som är tillämpligt på alla nivåer i organisationen. Inom den amerikanska armén använder man sig av ”The Army Leadership Doctrine”, som inspirerar och stödjer medarbetarna för att uppnå uppställda mål. Syftet är att både analysera ledarskapsframgångar och misslyckanden för att utveckla ledarna och skapa en effektivare organisation.

William Troy, f.d. generallöjtnant USA:s armé.
Moderator: Ulf Sjögren, stiftprost Svenska Kyrkan.
Seminariespråk: Engelska.