122. Inställt – Live: etisk hackning för skydd mot cyberattacker

23 nov 2023
10:00 - 10:45
G4

122. Inställt – Live: etisk hackning för skydd mot cyberattacker


Säkerhetshot har blivit en av vårt samhälles mest kritiska frågor. Vi omger oss själva med smarta uppkopplade enheter som utgör olika risker, från smartphones i våra fickor till potentiella informationshot från smarta kylskåp i våra hem. Av denna anledning är forskning och arbete med ”etisk hackning” avgörande för att säkerställa teknikens säkerhet. Det kan verka paradoxalt att hackning kan vara etiskt, men det spelar en avgörande roll för att förbättra digital säkerhet och skydda mot cyberattacker. Seminariet ger en introduktion och praktisk demonstration av hackningsteknik.

Santiago Bou Betran, masterstudent och Fredrik Heiding, doktorand, KTH.
Seminariespråk: Engelska.