92. Möt Sveriges Modernaste Myndighet 2019

13 nov 2019
14:10 - 15:10

92. Möt Sveriges Modernaste Myndighet 2019

Den svenska statsförvaltningen av idag håller mycket hög klass. Det finns ändå ett behov av att stärka rättssäkerheten samt modernisera och effektivisera den statliga förvaltningen ytterligare. Hur gör en modern myndighet för att utföra sitt uppdrag med hög kvalitet och så enkelt och effektivt som möjligt? Hur arbetar man med ledarskap, medarbetarskap och ständiga förbättringar? Möt Sveriges Modernaste Myndighet 2019, den statliga myndighet som är bäst på väg i sitt samlade utvecklingsarbete.

Moderator: Britta Lejon, ordförande ST. Bakom utmärkelsen står Kvalitetsmässan, PwC, Saco-S, ST och Statskontoret.

0