108. Rättvis klimatomställning

108. Rättvis klimatomställning

En radikal klimatomställning är nödvändig – men hur kan vi se till att rättigheterna för arbetare och samhällen runt om i världen skyddas under detta stora skifte? Hur tar vi tillfället i akt att förbättra kvinnors arbetsvillkor, eftersom våra ekonomier i grunden omarbetas? Och vilka åtgärder behövs från Sverige och Europa för att uppnå en rättvis övergång för det globala syd? Vårt klimat och naturen är på randen till kollaps. Samtidigt ökar den globala ojämlikheten i höjden och kampen för anständiga arbetsvillkor och arbetares rätt att organisera sig pågår fortfarande. Dessa två kriser; planetkrisen och ojämlikhetskrisen, är nära sammanlänkade. Det är därför fackföreningar över hela världen kräver en rättvis övergång. Alla jobb måste bli gröna och anständiga. Arbetare och samhällen måste ha säkerhet och möjligheter i detta stora skifte.

Susanna Gideonsson, förbundsordförande LO, Mikael Leyi, generalsekreterare Solidar, Emmy Lennevald-Calli, miljöstrateg på Hyresgästföreningen.
Moderator: Cajsa Unnbom, policyrådgivare rättvis klimatomställning Olof Palme International Center.