74. Reflektioner 7 år efter Tillitsdelegationens start

22 nov 2023
11:30 - 12:15

74. Reflektioner 7 år efter Tillitsdelegationens start

När Tillitsdelegationen sjösattes 2016 var ambitionen att stötta offentlig sektor att ställa om så att professionerna skulle få ökat handlingsutrymme för att kunna hjälpa medborgare på ett bra sätt. Forskare runt om i landet engagerades i arbetet med att förklara hur det kunde gå till. Bland kommuner, regioner och statliga myndigheter var intresset för medverkan stort. Nu har sju år passerat. Hur var det då? Hur har det gått sedan dess? Laura Hartman och Louise Bringselius, ordförande respektive forskningsledare i Tillitsdelegationen 2016-2019, reflekterar kring reformen och åren efter.

Laura Hartman, chefsekonom LO och Louise Bringselius, förvaltningsforskare vid Lunds universitet.