119. Skolan under statligt ansvar – nyckeln till framgång?

119. Skolan under statligt ansvar – nyckeln till framgång?

Utredningen om ökat statligt ansvar för skolan har presenterats för regeringen och frågan är vad som händer nu. De flesta är överens om att staten måste ta ett större ansvar för skolan, men byte av huvudman råder det delade meningar om. Målet är att få en bättre och mer jämlik skola men kommer det ske bara för att staten tar över ansvaret? Finns det en risk att man tappar bort de lokala förutsättningarna där kommunerna har bättre koll? Så frågan är, var det bättre förr, innan kommunaliseringen?

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, Madelaine Jakobsson (C), ordförande Beredningen för utbildningsfrågor på SKR.och Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), ordförande Grundskolenämnden Göteborgs Stad.
Moderator: Lasse Swahn, journalist