Standarder som stöd kring arbetet med social hållbarhet

23 nov 2023
13:00 - 13:30
Swedacs monter - B08:26

Standarder som stöd kring arbetet med social hållbarhet

För att visa hur man jobbar med social hållbarhet och ansvarstagande i det bredare perspektivet kan standarder vara ett bra redskap. Exempelvis ISO 26000 ger möjlighet till en egendeklaration av företagets arbete som ackrediterade organ sedan kan verifiera.

Magnus Pedersen från Swedac och Eva Vati VERIFY/SIS berättar hur man går tillväga för att komma igång. Vi kommer få handfasta råd samt intressanta exempel från omvärlden. Välkomna!