76. Styra i ett nytt politiskt landskap

76. Styra i ett nytt politiskt landskap

Vid valet 2022 fortsatte trenden med ett ökat antal blocköverskridande styren och minoritetsstyren. Den traditionella styrmodellen i kommuner är samlingsstyre och det är också utifrån det som kommunallagen är utformad. Men efter hand som det politiska landskapet har utvecklats har en form av parlamentarism införts i den kommunala demokratin. Kommunala folkomröstningar genom folkinitiativ har blivit allt vanligare. SKR har under 2023 tagit initiativ till en rapport om folkinitiativ och folkomröstningar. Vad säger rapporten?

Ann-Cathrine Jungar, docent Södertörns högskola, David Karlsson, professor Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, Olof Lundberg (S) kommunstyrelsens ordförande Stenungsunds kommun, Helena Linde, förbundsjurist, Martin Lidhamn, och Björn Kullander, SKR.