Standarder – verktyg för kvalitet och ökat brukarfokus

22 nov 2023
09:15 - 09:45
Götascenen

Standarder – verktyg för kvalitet och ökat brukarfokus

Alexandra Antoni och Agneta Gunillasson, projektledare standardisering
Seminariearrangör: Svenska institutet för standarder, SIS