Innovationsledning + kvalitetsledning + standarder = SANT

23 nov 2023
09:15 - 09:45
Götascenen

Innovationsledning + kvalitetsledning + standarder = SANT

Ulrika Edholm och Jolanta Wallström, projektledare standardisering.
Seminariearrangör: Svenska institutet för standarder, SIS