26. Tillitsbaserat ledarskap – nycklar och dilemman

26. Tillitsbaserat ledarskap – nycklar och dilemman

För att ta vara på anställdas kompetens och engagemang behöver ledare visa tillit och ge handlingsutrymme. Det utmanar chefer att våga ta risker och att arbeta mer stödjande och möjliggörande. Samtidigt behöver chefer följa upp resultat och markera när anställda missbrukar tilliten. På så vis går tillit och kontroll ibland hand i hand, medan det andra gånger kan vara motsatser. Vilka utmaningar innebär det och vilka dilemman kan man ställas inför? Vilka är nycklarna för att lyckas? Vad krävs av organisationen runt omkring chefen – och av medarbetaren själv?

Krister Björkegren, regiondirektör Region Halland och Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö kommun.
Moderator: Louise Bringselius, förvaltningsforskare vid Lunds universitet.