Vad är marknadskontroll?

21 nov 2023
16:00 - 16:30
Swedacs monter - B08:26

Vad är marknadskontroll?

För att säkerställa en hög skyddsnivå för människor och miljö och rättvis konkurrens för företag finns marknadskontroll. I den här programpunkten berättar vi om vad det innebär och hur myndigheter arbetar för att se till att produkter överensstämmer med lagstiftningens krav.