88. Vad gör oss till hela människor?

88. Vad gör oss till hela människor?

Homo sapiens har gått från att vara en doldis på savannen till att bli den dominerande arten på jorden. Men har vi tappat någonting väsentligt på vägen, ett element av helhet, vilket skapat splittring, stress och tomhet och gjort människan isolerad från sitt sammanhang? Eller är det rentav så att människan aldrig haft förmågan att leva i helhet och balans? Finns kanske en del av lösningen i det som WHO kallar existentiell hälsa, i att våga ställa frågorna om vad livet handlar om och vad som gör oss till människor?

Ola Sigurdson, professor vid Göteborgs universitet, Cecilia Sjöholm, professor vid Södertörns högskola och Kerstin Evelius, sektionschef för Uppdrag psykisk hälsa SKR.
Moderator: Johanna Gustafsson Lundberg, Docent teologisk etik Lunds universitet
Seminariearrangör: Svenska Kyrkan.