138. Otillåten påverkan – ett hot mot demokratin

138. Otillåten påverkan – ett hot mot demokratin

Att hota tjänstepersoner och förtroendevalda på olika sätt, i syfte att de ska ändra sitt beslut eller fatta ett annat beslut innebär otillåten påverkan. Vad händer när allt fler verksamheter i kommuner och regioner utsätts för otillåten påverkan? Hur har det kunnat bli så här? Kan vi påverka omfattningen av påverkansförsöken? Lär dig mer om otillåten påverkan och vad det är. Ta del av ett samtal mellan Catharina Lindstedt, Göteborgs stad, Lotta Ricklander och Christina Kiernan, båda SKR, om hur man kan arbeta med frågan, förebyggande och i faktiska händelser.

Catharina Lindstedt, Göteborgs stad, Christina Kiernan och Lotta Ricklander, SKR.