138. Välfärdsbrottslighet – ett hot mot demokratin

23 nov 2023
11:30 - 12:15

138. Välfärdsbrottslighet – ett hot mot demokratin

Vad är välfärdsbrottslighet och hur ser det ut i landets kommuner? Ta del av hur brottsligheten kan ta sig uttryck, vad det innebär i kostnad och kvalitet samt vilka arbetsmetoder som är bra att känna till. Hur ser otillåten påverkan ut inom samhället och hur utbrett är det? Exempel på otillåten påverkan presenteras tillsammans med information utifrån arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv.

Företrädare från kommuner, Christina Kiernan och Lotta Ricklander, SKR.