72. Värdeskapande med AI och chatbotar

22 nov 2023
11:15 - 12:00
A3-4

72. Värdeskapande med AI och chatbotar

Ända sedan ChatGPT tog plats på scenen ligger AI och chatbotar i frontlinjen för den tekniska utvecklingen. Men hur kan AI och chatbotar användas för att underlätta värdeskapande? I seminariet presenteras framgångsfaktorer i att hantera AI och implementera chatbotar baserat på forskning med multinationella organisationer och den offentliga sektorn. Hur får vi ut det mesta av löftet om AI i en nära framtid?
Tilo Böhmann, professor Universität Hamburg.
Moderator: Bo Edvardsson, professor CTF, Karlstads universitet.
Seminariespråk: Engelska.