36. Vilken ledare vill du vara?

21 nov 2023
16:15 - 17:15
A3-4

36. Vilken ledare vill du vara?

Som ledare i ett demokratiskt samhälle är man inte allenarådande och kan fatta beslut utan att ta hänsyn till omgivningen och de personer man leder. Förutom att ta hänsyn till detta och även se till allas bästa behöver man ibland kompromissa och göra avkall på vissa saker för att komma framåt. Men var går gränsen för när man inte vill kompromissa längre och inte sätta makten före sina värderingar och det man tror på? Hur håller man sina värderingar levande i sitt ledarskap samtidigt som man når resultat?

Annie Lööf, f.d. näringsminister och partiledare Centerpartiet.
Moderator: Ulf Sjögren, stiftprost Svenska Kyrkan.