Kommunikationsverktyget Helen
/

Kommunikationsverktyget Helen

Det digitala kommunikationsverktyget Helen stöttar patienter och vårdgivare med verifierad information och i kommunikationen genom hela vårdprocessen; före, under och efter ett besök på kliniken.

Linn Persson Lidholm, Sales & Customer Relations Manager Worldish AB
Seminariearrangör: Worldish AB

/

Effektiv produktionsstyrning

Produktionsstyrning i sjukvården har blivit populärt på grund av att om man balanserar behov och kapacitet väl kommer att få en förbättrad arbetsmiljö. En logistiskt korrekt metod presenteras.

Ritva Rosenbäck, M.Sc, och doktorand. Författare och expert på socialstyrelsen
Seminariearrangör: Flowistics AB

/

Ett nytt sätt att dokumentera

Allt för länge har det varit både besvärligt och tidskrävande att planera, dokumentera och följa upp den fantastiska vård och omsorg som utförs (av proffsen) varje dag, året runt. Vår mission är att förenkla processen genom att introducera den nya generationens verksamhetssystem.  

Ett system där journalföring sker automatiskt från en personcentrerad planering, ger ändamålsenlig och strukturerad dokumentation som förenklar uppföljning och rapportering.

Mia Hakeros, CSM och tidligare ÅO Verksamhetschef Sekoia
Seminariearrangör: Sekoia

/

Trygghetssensorn Roommate inom Säbo

Upptäck hur RoomMate håller på att revolutionera äldreomsorgen. Individanpassad tillsyn, ökad trygghet, minskad stress och färre fall. Vi tar er med på en resa in i framtiden inom äldreomsorg.

Martin Paulette, Säljchef Sensio, Pionjär inom ”Digitalt först” inom Omsorgen
Seminariearrangör: Sensio

/

Ett samtal om: Modet att leda

Lyssna på ett samtal om att verka där behoven är som störst - där det finns sprickor
i skyddsnätet. I arbetet med särskilt sårbara grupper, vad finns det för möjligheter
och utmaningar i ledarskapet?

Lars Blomlid, leg. Sjuksköterska, kvalitetsutvecklare, Svenska Röda Korset.
Moderator: Torbjörn Severin, chefsspecialist Vårdförbundet
Seminariearrangör: Vårdförbundet

/

Hur klaras diagnostisk verksamhet?

Så här gör vi för att säkra kompetensförsörjningen inom diagnostisk verksamhet,
trots brist på biomedicinska analytiker, konkurrensutsatta löner, nya EU-direktiv
och ökade digitaliseringsbehov.

Maysae Quttineh, områdeschef, Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län

/

Så säkrar vi kompetensförsörjningen

Personal med högre utbildning och längre yrkeserfarenhet ökar patientsäkerheten.
Vårdförbundets förslag: Karriärmodeller, Akademisk specialisttjänstgöring, AST och Avancerad specialistsjuksköterska.

Madelene Meramveliotaki, vice förbundsordförande Vårdförbundet
Seminariearrangör: Vårdförbundet

/

Upplevelse i samband med strålbehandling

Karins forskning rör patientrapporterade symtom vid strålbehandling. Syftet är att beskriva relationen mellan ohälsa och biologiska förändringar samt att utvärdera metoder för att motverka symtom.

Karin Ahlberg leg sjuksköterska och professor vid Sahlgrenska akademin.
Seminariearrangör: Cancerfonden

/

Aleris Sömnapné – 1,5 år till ingen kö

Ökad samverkan tillsammans med nya processer och smart teknik har inneburit att mer vård kan utföras med samma eller mindre resurser. Detta har i sin tur gjort att vi kunnat minska kötiden från 1,5 år.

Emil Lennartsson, IT och digitalisering och Natalie Klintenstedt, enhetschef Aleris Sömnapné.
Seminariearrangör:  Aleris Sömnapné