Anna Strömblad

Kommunikationsdirektör

Anna Strömblad

Kommunikationsdirektör

Biografi

Anna Strömblad, kommunikationsdirektör i Region Skåne och tidigare samma position vid Region Kalmar län. Hon har under mer än 20 år arbetat på en rad centrala och strategiska chefspositioner, tidigare även på Linnéuniversitetet och Sveriges Radio med ansvar för övergripande utvecklingsstrategier och digitaliseringsfrågor även på nationell nivå. Hon har också sedan början av 1990-talet erfarenhet av att utveckla digitala invånartjänster, alltid med användaren för ögonen och med ett starkt nyttoperspektiv.