Göran Lindsjö

Internationell AI-rådgivare, Governo Ab

Göran Lindsjö

Internationell AI-rådgivare, Governo Ab

Biografi