Helle Thorning Schmidt

F d statsminister i Danmark

Helle Thorning Schmidt

F d statsminister i Danmark

Biografi