Ia Jonsson

Brukarutvecklare

Ia Jonsson

Brukarutvecklare

Biografi

Alla programpunkter med Ia Jonsson

97. Ta till vara brukarnas kunskaper!

13 nov 2019
14:10 - 15:10
A7
0