Jenny Elfsberg

Avdelningschef för innovationsledning, Vinnova

Jenny Elfsberg

Avdelningschef för innovationsledning, Vinnova

Biografi