Jimmy Westin

Handledare, Vi vill bidra

Jimmy Westin

Handledare, Vi vill bidra

Biografi

Alla programpunkter med Jimmy Westin

Jobb och delaktighet

21 nov 2023
11:30 - 12:00
Öppet Forum

Jobb och delaktighet

21 nov 2023
14:30 - 15:00
Öppet Forum

Jobb och delaktighet

22 nov 2023
11:30 - 12:00
Öppet Forum

Jobb och delaktighet

22 nov 2023
16:00 - 16:30
Öppet Forum

Jobb och delaktighet

23 nov 2023
11:30 - 12:00
Öppet Forum