Johan Gammelgård

Direktör administration och innovation, Umeå kommun

Johan Gammelgård

Direktör administration och innovation, Umeå kommun

Biografi