Pia Alhäll

Kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen

Pia Alhäll

Kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen

Biografi

Alla programpunkter med Pia Alhäll

61. Vi måste öka effektiviteten!

03 maj 2022
10:15 - 11:00
A5
0