Pia Bredegård

Patient och närståendeföreträdare, Kraftens Hus

Pia Bredegård

Patient och närståendeföreträdare, Kraftens Hus

Biografi

Alla programpunkter med Pia Bredegård

97. Ta till vara brukarnas kunskaper!

13 nov 2019
14:10 - 15:10
A7
0