Kommunkompassen 3.0

25
feb

Kommunkompassen 3.0

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar. Demografiska förändringar, nya krav på service, ekonomiska utmaningar och kompetensbrist är några av de faktorer som måste hanteras. Kommunkompassen utvärderar hur styrning, ledarskap och samverkan i organisationen skapar förutsättningar för att hantera dagens och framtidens utmaningar.

Du får möjlighet att under ett arbetspass arbeta med några av de frågor som ställs i den nyligen reviderade Kommunkompassen och värdera hur väl din kommun är rustad för att möta framtiden. 

Workshopen leds av Linda Nordberg, Leif Eldås och Gunnar Gidenstam, SKR.

 

 

Event Timeslots (1)

Vinnarkonferensen
-