Välkommen till rundabordssamtal om AI & Cloud med Google Cloud och Sirona

AI har det senaste året blivit alltmer aktuellt för offentlig sektor, där utvecklingen och tillgången av generativ AI varit drivande i debatten. Verksamhetsutvecklingen för att effektivisera processer, förbättra dess kvalitet och öka användarupplevelsen åt patienter är några av de saker AI kan bidra med. Samtidigt finns det flera frågor att ta ställning till i samband med implementation av AI och användande av cloud tjänster som ledare och beslutsfattare behöver engagera sig i och ta ansvar över:

  • Vilka möjligheter ser ni som region med att ha data i molnet och användandet av AI?
  • Vad skulle ge störst effekt för bättre vård genom genom cloud och AI?
  • Vilka hinder ser ni med i dagsläget med cloud och AI?
  • Vad kan vi göra tillsammans?

Google Cloud tillsammans med Sirona välkomnar dig till en lunch där vi tillsammans skapar ett innehåll för vårt rundabordssamtal, diskuterar möjligheterna med AI & Cloud för Regioner och synliggör stegen för säkert och ansvarsfullt användande av AI & Cloud tjänster .

Frida Rössel och Peter Hedberg, Google och Christian Löfman, Sirona

Datum & Tid: Onsdagen den 22 november kl. 12.30 – 13:15
Lokal: Entré 2 Lounge
Arrangör: Google
OBS! Begränsat antal platser.

Anmälan