Day

november 1, 2023

AI – hot eller möjlighet?

Artificiell intelligens (AI) har en allt större påverkan på samhället och mänsklighetens framtid. Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola, och Jonna...
Läs mer