Inger Ek

Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten

Inger Ek

Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten

Biografi

Alla programpunkter med Inger Ek

Forum för upphandling

07 mar 2022
14:30 - 15:30
0