Tema: En hållbar välfärd

Tema för Kvalitetsmässan 2023 är "En hållbar välfärd"

Samhället står inför stora utmaningar inte bara på lång sikt utan även kortsiktigt. Vi behöver ställa om snabbt och effektivt till ett hållbart samhälle. Det handlar till stor del om klimatet men även om att vi står inför andra förändringar. Förändringar som påverkar organisationer, medarbetare och medborgare. Nu ska framtidens samhälle byggas baserat på en modern och effektiv offentlig sektor med hållbara system och organisationer för allas bästa. Helt enkelt att bygga en hållbar välfärd.