5. Innovationsdagen – erfarenheter av kommunalt innovationsarbete

5. Innovationsdagen – erfarenheter av kommunalt innovationsarbete

Sex kommuner har under 10 års tid, med stöd från Vinnova, arbetat för att stärka städerna och de kommunala organisationerna som innovationsarenor. Satsningen innovationsplattformar för hållbara städer har studerats av följeforskare vars samlade resultat presenteras i en seminarieserie under Kvalitetsmässan. Vilka är lärdomarna? Vad har satsningen inneburit för de deltagande kommunerna och vilka är de viktigaste medskicken till andra organisationer?

Palle Lundberg, vd SKR, Magnus Johansson, seniorforskare RISE, Darja Isaksson, GD Vinnova, Tina Eide, direktör för område Utveckling av stadens verksamheter Göteborg, Karin Ahnqvist, HR-direktör Umeå kommun och Karin Ekdahl Wästberg, innovationsdirektör, Stockholms stad.
Moderator: Klas Danerlöv, innovationssamordnare SKR.