Palle Lundberg

Stadsdirektör, Stadsledningsförvaltningen

Palle Lundberg

Stadsdirektör, Stadsledningsförvaltningen

Biografi

Alla programpunkter med Palle Lundberg

34. Hållbart ledarskap

02 maj 2022
16:15 - 17:15
G4
0