7. Det räcker nu! Vi behöver börja ta bort!

21 nov 2023
11:00 - 12:00
A3-4

7. Det räcker nu! Vi behöver börja ta bort!

Många organisationer kommer allt längre ifrån det som skapar värde. De interna processerna blir allt fler, vår mötestid ökar och allt fler kommunikationskanaler gör det bara mer otydligt. I många organisationer är tid den största bristvaran. Det är inte tiden som är utmaningen, det är vad vi fyller tiden med. De stressrelaterade sjukdomarna fortsätter att öka, motivation och engagemang hos medarbetare sjunker samt att fler än någonsin funderar på att byta jobb. För att bli en attraktiv arbetsgivare och en livskraftig organisation behöver vi ändra våra arbetssätt!

Micke Darmell, föreläsare och författare, Gr8 meetings.