Micke Darmell

Gr8 Meetings

Micke Darmell

Gr8 Meetings

Biografi

Micke Darmell är Sveriges mötesevangelist nr 1. Han har arbetat med möten ur olika perspektiv i över 30 år. 2020 vann han mötes- och eventbranschens största individuella pris ”Narrenpriset”. En del av motiveringen lyder ”Få personer i Sverige har bidragit till att utveckla möten mer än denne karismatiske personlighet”.

Alla programpunkter med Micke Darmell