Kompetensförsörjning – Sveriges största utmaning?

Kompetensförsörjning – Sveriges största utmaning?

16.10–16.15: Marianne Rundström, journalist.
Om att jobba efter 65. Är det ett absolut måste för att klara kompetensförsörjningen?
16.15–16.25: Mikael Damberg, närings- och innovationsminister och Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M).
Hur ska Sverige klara kompetensförsörjningen?
16.30–16.45: Veronica Magnusson, ordförande Vision och Yngve Gustafsson, professor i geriatrik vid Umeå universitet.
Samtal om vi har rätt kompetens för att få världens bästa äldreomsorg?

0